230 فرصت شغلی برای بوشهر یافت شد

شیپور
شیپور
استخدام ادمین اینستاگرام

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
ادمین پاسخگو

بوشهر

حقوق:

توافقی

نمایندگی بیمه سامان46243
جاب ویژن
مدیربیمه

نمایندگی بیمه سامان46243

بوشهر

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان

شیپور
کار در منزل با حقوق روزانه و بالا

بوشهر

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
جزب نیرو مسلط به گوشی هوشمند

بوشهر

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

کاریابی های حضوری
پرستار سالمند 24 ساعته

بوشهر

حقوق:

از حداقل حقوق تا 5 میلیون تومان

کاریابی های حضوری
پرستار سالمند

بوشهر

حقوق:

از 5 میلیون تومان تا 7میلیون تومان

شیپور
کاره پاره وقت مناسب تمام سنین

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کار در منزل مجازی

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
نیرو کمک آشپز

بوشهر

حقوق:

توافقی

پرداخت نوین آرین
جاب ویژن
مدیر شعبه - آقا

پرداخت نوین آرین

بوشهر

کاریابی های حضوری
کارگر ساده

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار