403 فرصت شغلی برای بوشهر یافت شد

کاریابی های حضوری
امور مالی

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
مونتاژ کار

بوشهر

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
راننده پایه 2

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
انبار دار

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
سینی کار

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
جوشکار

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
داربست

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

رونیکس
ایران استخدام
شیپور
استخدام اقا جهت کار در گمروک

بوشهر

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام بیمه سامان فوری

بوشهر

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
ملوان

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند شاگرد گچکاری

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
شرکت تزریق پلاستیک میز.صندلی.خودرو

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
تعدادی نیروی ساده

بوشهر

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
به یک اشپز نیازمندیم

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
ادمین حرفه ایی

بوشهر

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

کاریابی های حضوری
قالب بند

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
شرکت معدنی گچ جزیره شهرستان دشتی

بوشهر

حقوق:

از7میلیون تومان تا10میلیون تومان

کاریابی های حضوری
کارورز واحد

بوشهر

حقوق:

از5میلیون تومان تا7میلیون تومان