213 فرصت شغلی برای بوشهر یافت شد

کاریابی های حضوری
بنای ساختمانی

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
کارگر برای تمیز کاری

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
کاریابی های حضوری
کار با سنگ فرز برای ساب کاری

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
کاریابی های حضوری
داربست بند

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
کمکی داربست بند

بوشهر

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
استخدام همکار ایمنی

بوشهر

حقوق:

بالای 20 میلیون تومان

کاریابی های حضوری
استخدام همکاری ایمنی

بوشهر

حقوق:

از 15 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان

کاریابی های حضوری
کارگر ساده

بوشهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
پرستار سالمند

بوشهر

حقوق:

از حداقل حقوق تا 5 میلیون تومان

کاریابی های حضوری
فوق دیپلم مکانیک

بوشهر

حقوق:

از 5 میلیون تومان تا 7میلیون تومان

شیپور
استخدام نیسان دیزل

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام شرکت دریایی در جنوب کشور

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
شیپور
استخدام ادمین اینستاگرام

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
ادمین پاسخگو

بوشهر

حقوق:

توافقی

نمایندگی بیمه سامان46243
جاب ویژن
مدیربیمه

نمایندگی بیمه سامان46243

بوشهر

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان