225 فرصت شغلی برای بوشهر یافت شد

شیپور
کسب درآمد با گوشی موبایل

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

کاریابی های حضوری
استاکار نسوزکار

بوشهر

حقوق:

از 10 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان

کاریابی های حضوری
کارگر نسوز کار

بوشهر

حقوق:

از 7میلیون تومان تا 10میلیون تومان

کاریابی های حضوری
منشی

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
تایپیست هستم

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
بناپلاسترکار

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کارگر ماهر

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

آپوراک
جاب ویژن
کارشناس فروش تلفنی

آپوراک

بوشهر

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

شیپور
شیپور
استخدام فوری

بوشهر

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
به تعدادی تایپیست نیازمندیم

بوشهر

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
کار در منزل آنلاین

بوشهر

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام دفتر رزرو هتل و جهانگردی با درآمدعالی

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا