203 فرصت شغلی برای بوشهر یافت شد

شیپور
کار پاره وقت در منزل با درآمد بالا

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
راننده جرثقیل ده تن

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
شغل اینترنتی درآمد واقعی

بوشهر

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
آرماتوربند و قالب بند

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
منشی برای مطب جراحی

بوشهر

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
شیپور
کاردر شرکت بین المللی

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
شیپور
استخدام مدیر فروش خانم با روابط عمومی بالا

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
استخدام بازاریاب فوری

بوشهر

حقوق:

توافقی

یک شرکت معتبر
ایران استخدام
دریاکوش
جاب ویژن
کارشناس دفتر فنی (عمران) - آقا

دریاکوش

بوشهر

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان

شیپور
نیازمند یه شاورما کار

بوشهر

حقوق:

توافقی

شیپور
کار کانال کولر است کار سنگینی نیست

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
لودر زدال 50

بوشهر

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کار درمنزل باگوشی همراه تضمینی با درآمد بالا

بوشهر

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
تعدادی نیروی پاره وقت خانم نیازمندیم

بوشهر

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان