4677 فرصت شغلی برای البرز یافت شد

شیپور
پرستار سالمند

البرز

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام منشی جهت کارهای اداری

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
پرستار کودک

البرز

حقوق:

توافقی

ای استخدام
شیپور
شیپور
کارگر ساده جهت کار در تولیدی کفش مارلیک

البرز

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
منشی کلینیک دامپزشکی

البرز

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام پرسنل برای فروشگاه هفت

البرز

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
جوشکار لوله مسی

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
ای استخدام
شیپور
شیپور
مراقب سالمند در منزل

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
کار در دفتر هتل

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
چرخکارراسته دوز

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور
فرکار و اشپز

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان