4785 فرصت شغلی برای البرز یافت شد

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا
ایران تلنت
Electronics Technician

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا

البرز

حقوق:

28749274

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا
ایران تلنت
Fluid and Thermal Designer and Analyst

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا

البرز

حقوق:

47767319

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا
ایران تلنت
Engineering 3D Designer

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا

البرز

حقوق:

47767319

شیپور
مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا
ایران تلنت
Mechanical Technician

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا

البرز

حقوق:

28749274

نهال گشت
کاربوم
استخدام کارشناس تولید محتوا (کرج)

البرز

حقوق:

۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا
ایران تلنت
Structural Designer and Analyst

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا

البرز

حقوق:

47767319

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا
ایران تلنت
System Faults Detection Expert

مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا

البرز

حقوق:

47767319

شیپور
شیپور
طراح خلاق مسلط به نرم افزار corel draw فوری

البرز

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
کارگر ساده جهت کارگاه رنگ پودری

البرز

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
وسط کار ور دست

البرز

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
مشاور املاک خانم یا آقا

البرز

حقوق:

توافقی

شرکت صنایع چسب سینا
جاب ویژن
سرپرست کنترل کیفیت - خانم

شرکت صنایع چسب سینا

البرز

صنایع ایلیاکو
جاب ویژن
مدیر اجرایی - خانم

البرز

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان

—
ایران استخدام