4785 فرصت شغلی برای البرز یافت شد

شیپور
به یه نفر کنافکار نیمه ماهر نیازمندیم

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
بافنده ماهر و متعهد

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
شیپور
زوج برای سرایداری

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور
دعوت به همکاری

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور
جذب نیرو برای بسته بندی

البرز

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام پرستار کودک

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
نیروی ماهر ونیمه ماهر جهت کار با اکیپ کناف

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
شیپور
استخدام در فروشگاه جانبو

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
جوشکار co2

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
پرستاری خانمی مسن

البرز

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام منشی خانم چادری

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
به یک جوان فعال درزمینه کار کناف نیازمندیم

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
فروشنده لوازم خانگی

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
مدرس زبان انگلیسی

البرز

حقوق:

توافقی