3799 فرصت شغلی برای البرز یافت شد

شیپور
فروشنده خانم تم تولد

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور
راننده نیسان

البرز

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
ویزیتور شرکت لپ لپ

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
استخدام آبدارچی در دفتر املاک

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام منشی املاک خانم

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
شاگرد لوله کشی جهت کار تاسیسات

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
منشی تلفنی

البرز

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
پرستار خانم‌

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
خانم امور منزل

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
راننده پایه یک فقط ساکن اشتهارد یا بویین زهرا

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
فروشنده....

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور
به یک صافکارماهرنیازمندیم

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
پرستار خانم برای سالمند آقا

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
ام دی اف کار ماهر

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
راننده خانم

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور
استاد کار ماهر MDF فوری

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور