4666 فرصت شغلی برای البرز یافت شد

شیپور
نیرو برای گلفروشی

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور
بازاریاب فروش برنج ایرانی با کیفیت

البرز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
ادمین پیج سالن زیبایی

البرز

حقوق:

توافقی

شیپور
کاردر منزل

البرز

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
کارشناس بهداشت

البرز

حقوق:

از 5 میلیون تومان تا 7میلیون تومان

شیپور
شیپور
استخدام نیروی انسانی جهت دوزندگی .

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
دوزنده زن و مرد فوری

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
خیاط و چرخکار ماهر

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
کارگر ساده جهت کار اشپزخانه

البرز

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
حسابداری و امور مالی فوری

البرز

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
مربی خانم باسابقه پیش دبستان

البرز

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور