5338 فرصت شغلی برای اصفهان یافت شد

شیپور
شیپور
شیپور
استخدام کابینت ساز

اصفهان

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
نیرو کار در کارگاه خراطی

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
شیپور
دستیار کار با مواد میشوم

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
کارگر ساده

اصفهان

حقوق:

توافقی

ای استخدام
شیپور
کارگر برقکار ساختمان

اصفهان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام پیک موتوری رستوران جهت تحویل غذا

اصفهان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
خیاطی عروسک

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
شیپور
چرخکار خانم

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

مجتمع صنعتی سپاهان باتری
جاب ویژن
مهندس مکانیک ساخت و تولید - آقا

مجتمع صنعتی سپاهان باتری

اصفهان

شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
مجتمع صنعتی سپاهان باتری
جاب ویژن
مهندس مکانیک تاسیسات - آقا

مجتمع صنعتی سپاهان باتری

اصفهان