5738 فرصت شغلی برای اصفهان یافت شد

شیپور
پرسنل کار در رستوران

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام سکوریتی برای شرکت

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
تجدید نیرو

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
جوشکار co2

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام گویندگی و تایپ

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
شاگرد نوجوان فست فود پل مارنان فوری

اصفهان

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
نیازمند به خیاط مزون مانتو

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند شاگرد یا کارگر ساده

اصفهان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
نگهبان مجتمع مسکونی

اصفهان

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام نیروی کار خانم

اصفهان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
بافنده تابلو فرش

اصفهان

حقوق:

توافقی

دفتر فنی پژواک
جاب ویژن
طراح خانم جهت کار در دفتر فنی

دفتر فنی پژواک

اصفهان

حقوق:

4 - 3 میلیون تومان

دفتر فنی پژواک
جاب ویژن
طراح جهت کار در دفتر فنی

دفتر فنی پژواک

اصفهان

حقوق:

4 - 3 میلیون تومان

شیپور
چرخکار ماهر

اصفهان

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام راننده

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
کارگر تراشکاری ساده و ماهر

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
تایپ و تبدیل صوت به متن

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان