5013 فرصت شغلی برای اصفهان یافت شد

ای استخدام
شیپور
شیپور
نیروی فنی ماهر

اصفهان

حقوق:

توافقی

شرکت مای دیتا
جاب ویژن
برنامه نویس #C

شرکت مای دیتا

اصفهان

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان

شرکت مای دیتا
جاب ویژن
منشی

شرکت مای دیتا

اصفهان

شیپور
استخدام خانم منشی کیینک فیر ترابی

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

سفیرپیمنت
جاب ویژن
شیپور
کارگر ساده دوغاب ریز وارد

اصفهان

حقوق:

توافقی

—
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت خرید و فروش لوازم خانگی
ایران استخدام
استخدام حسابدار مسلط به برنامه سپیدار در شرکت خرید و فروش لوازم خانگی

شرکت خرید و فروش لوازم خانگی

اصفهان

حقوق:

پایه وزارت کار

—
ایران استخدام
شیپور
مغازه پارچه فروشی بروجرد3

اصفهان

حقوق:

توافقی