4044 فرصت شغلی برای اصفهان یافت شد

شیپور
فروشنده کتاب بیشتر مذهبی باشه

اصفهان

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
شاگرد و نیروی فنی

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام ناظر سالن مطالعاتی

اصفهان

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
پیک موتوری برای رستوران و فست و فود

اصفهان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
حسابدار خانم ،نرم افزار پارسیان امور دفتری

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
خانم برای پرستاری ازکودک 17ماهه +امور منزل

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
کار درمنزل به صورت اموزشی وانگیزشی

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
کارگر ماهر فرزکار

اصفهان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کارخانه ودرآمد عالی

اصفهان

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
شیپور
استخدام خانم جهت پذیرش کلینیک

اصفهان

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
به تعدادی همکار با روابط عمومی بالا نیازمندیم

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
شیپور
پرسنل پذیرایی تالار

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
کار در اشپزخانه

اصفهان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
نیازمند پرستار کودک خانم

اصفهان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
نیروی نظافت و ظرفشور

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
منشی مطب دندانپزشکی فوری

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور