5738 فرصت شغلی برای اصفهان یافت شد

شیپور
کار در منزل تایپیست

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
همکار جوان جهت شغل کناف

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام کارگر ساده

اصفهان

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
استخدام راننده استجاری

اصفهان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
استخدام کارگر افغانی

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
پذیرشگر هتل

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
شخصی متشخص جهت فروش فرز دندانپزشکی

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
نیازمند کارگر ساده جوشکاری

اصفهان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

کاریابی های حضوری
فلزکار

اصفهان

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
نیروی فنی و ترجیحا کاشانی

اصفهان

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
نیروی فنی

اصفهان

حقوق:

مصوب وزارت کار

شیپور
نیازمند فروشنده آقا یا خانم نانوایی

اصفهان

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
نیازمند یک نفر نیروی ساده جهت نگهبانی

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
کار در منزل با موبایله تو دستت

اصفهان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
چوپان هستم

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام کارگر ساده

اصفهان

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
شیپور
اکستنشن موومژه

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
کار فروش در منزل اقا و خانم

اصفهان

حقوق:

توافقی