5566 فرصت شغلی برای اصفهان یافت شد

شیپور
شیپور
دوزندگی درخانه

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
شرکت.هلدینگ cmp رمز ارزها

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام فروشنده

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
کاردرفضای مجازی

اصفهان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

کاریابی های حضوری
کارشناس فروش

اصفهان

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
کارشناس فروش

اصفهان

حقوق:

مصوب وزارت کار

ای استخدام
شیپور
اشپزبرای عذای بیرون بر

اصفهان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
شیپور
مدیرفروش انبارپخش طه

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
اپراتوربرشکار mdf

اصفهان

حقوق:

مطابق وزارت کار

ای استخدام