5321 فرصت شغلی برای اصفهان یافت شد

شیپور
شیپور
راننده گریدر

اصفهان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
استخدام نیرو خانم

اصفهان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک | Entekhab Electronic Industrial Group
جابینجا
استخدام کارشناس مهندسی صنایع (اصفهان)

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک | Entekhab Electronic Industrial Group

اصفهان

حقوق:

توافقی

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک | Entekhab Electronic Industrial Group
جابینجا
استخدام مهندس مکانیک (اصفهان)

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک | Entekhab Electronic Industrial Group

اصفهان

حقوق:

توافقی

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک | Entekhab Electronic Industrial Group
جابینجا
استخدام کارشناس برق الکترونیک (اصفهان)

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک | Entekhab Electronic Industrial Group

اصفهان

حقوق:

توافقی

کاشی مرجان | Marjan Tile
جابینجا
استخدام کارشناس تحقیقات بازار (اصفهان)

کاشی مرجان | Marjan Tile

اصفهان

حقوق:

توافقی

شیپور
کاشی مرجان | Marjan Tile
جابینجا
استخدام کارشناس صنایع (نجف آباد)

کاشی مرجان | Marjan Tile

اصفهان

حقوق:

توافقی

کاشی مرجان | Marjan Tile
جابینجا
استخدام کارشناس سرامیک(نجف آباد)

کاشی مرجان | Marjan Tile

اصفهان

حقوق:

توافقی