1144 فرصت شغلی برای یزد یافت شد

هتل چهار ستاره
ایران استخدام
هتل چهار ستاره
ایران استخدام
استخدام میزبان آقا و خانم در یک هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

هتل چهار ستاره
ایران استخدام
استخدام صندوقدار آقا و خانم بصورت تمام وقت در یزد

هتل چهار ستاره

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

هتل چهار ستاره
ایران استخدام
استخدام نیروی پذیرشگر با بیمه در یک هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

هتل چهار ستاره
ایران استخدام
استخدام چند ردیف شغلی برای یک هتل چهار ستاره در یزد

هتل چهار ستاره

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

هتل چهار ستاره
ایران استخدام
استخدام نیروی بل بوی آقا بصورت تمام وقت در یزد

هتل چهار ستاره

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

شیپور
ادمین اینستاگرام

یزد

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
شرکت بیمه سامان
ایران استخدام
دعوت به همکاری شرکت آتیه سازان بیمه سامان در یزد

شرکت بیمه سامان

یزد

حقوق:

از ۸ میلیون تومان

سازمانی فعال در حوزه تولیدی / صنعتی
جاب ویژن
کارشناس IT

سازمانی فعال در حوزه تولیدی / صنعتی

یزد

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک
ایران استخدام
استخدام اپراتور تولید بصورت تمام وقت در یک شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک
ایران استخدام
استخدام مهندس شیمی آقا در یک شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک
ایران استخدام
استخدام مهندس برق و الکترونیک برای یک شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک از مهریز

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک
ایران استخدام
استخدام مهندس مکانیک آقا در یک شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک
ایران استخدام
استخدام چند ردیف شغلی برای یک شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک از مهریز

شرکت معتبر تولید کاشی و سرامیک

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

شیپور
نیروی شیمی

یزد

حقوق:

مطابق وزارت کار

شرکت دانش بنیان سافا
جاب ویژن
مسئول دفتر مدیر عامل - خانم

شرکت دانش بنیان سافا

یزد

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان

شرکت بیمه سامان کد42584
جاب ویژن
کارشناس رسمی شرکت بیمه سامان

شرکت بیمه سامان کد42584

یزد

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

شیپور
چاکنی کارگر

یزد

حقوق:

توافقی

شیپور
شغل آنلاین و مجازی

یزد

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان