1144 فرصت شغلی برای یزد یافت شد

شیپور
استخدام خیاط(دوخت روپوش مدارس)

یزد

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کار اینترنتی

یزد

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
پالت چوبی وغیره

یزد

حقوق:

توافقی

شیپور
کارگر ساده

یزد

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
شیپور
فروشگاه فرش الماس کویر
ایران استخدام
استخدام کارشناس فروش با بیمه در فروشگاه فرش الماس کویر

فروشگاه فرش الماس کویر

یزد

حقوق:

پایه وزارت کار

شیپور
کاره پاره وقت

یزد

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان