483 فرصت شغلی برای یزد یافت شد

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | B-MISCO
جابینجا
استخدام سرپرست آموزش و توسعه (یزد)

مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | B-MISCO

یزد

حقوق:

توافقی

شیپور
نیاز به نگهبان بازنشسته

یزد

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
شیپور
شیپور
نیازمند شاگرد نقاش

یزد

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
استخدام نیروی موتور سوار

یزد

حقوق:

مطابق وزارت کار

شرکت تولیدی
ایران استخدام
—
ایران استخدام
شیپور
پرستاری بچه

یزد

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
اشپزحرفه ای

یزد

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
کارگزاری بیمه مویرگ

یزد

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
نگهبانی کارخانه کاشی

یزد

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان