862 فرصت شغلی برای همدان یافت شد

شیپور
رویه‌کوب‌مبل‌راحتی

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
کارگر برای بلوک زنی

همدان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
فروشنده بوفه

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند کارگر

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
آشپزی وانجام کارهای خانه

همدان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

کاریابی های حضوری
پذیرش

همدان

حقوق:

مصوب وزارت کار

آروین پندار پایا بزرگترین هلدینگ تحقیقاتی و پژوهشی ایران با بیش از 20 نمایندگی در سطح کشور
جاب ویژن
کارمند اداری فروش

آروین پندار پایا بزرگترین هلدینگ تحقیقاتی و پژوهشی ایران با بیش از 20 نمایندگی در سطح کشور

همدان

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان

—
ایران استخدام
تهیه غذا
ایران استخدام
—
ایران استخدام
کارگاه خشکه پزی
ایران استخدام
استخدام نیروی ماهر آقا برای کارگاه خشکه پزی در همدان

کارگاه خشکه پزی

همدان

حقوق:

حقوق توافقی

خیاطی زیتون ابراهیمی
ایران استخدام
استخدام همکار ماهر خانم جهت دوخت چادر در یک مجموعه خیاطی

خیاطی زیتون ابراهیمی

همدان

حقوق:

حقوق توافقی

شیپور
راهنما(نیازمندی های همشهری)
کارگاه گل دوزی و چاپ لباس
ایران استخدام
استخدام کارگر خانم برای یک کارگاه گل دوزی و چاپ لباس در همدان

کارگاه گل دوزی و چاپ لباس

همدان

حقوق:

حقوق توافقی

فروشگاه قطعات خودرو
ایران استخدام
دعوت به همکاری فروشنده و حسابدار آقا در یک فروشگاه قطعات خودرو

فروشگاه قطعات خودرو

همدان

حقوق:

حقوق توافقی

—
ایران استخدام