862 فرصت شغلی برای همدان یافت شد

شیپور
استخدام در بسته بندی چای خشک در منزل

همدان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
نیازمندمانتودوز‌ماهر‌بیرونبر

همدان

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
به یک نفر نگهبان و آبدارچی نیازمندیم

همدان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
کسب و درامد مجازی

همدان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کارگر خیار چین و گوجه چین

همدان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
جذب نیروی خانم

همدان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
اوستابلوک زن

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
شیپور
به سه نفر خانم برا فروشندگی نیاز مندیم

همدان

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
استخدام خانم و اقا

همدان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
راننده کمباین فرمان بگیر

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
منشی شرکت سایپا اسداباد

همدان

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
نیرو جهت چیدن البالو

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
مهندس صنایع

همدان

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
کارگر باغی

همدان

حقوق:

توافقی