842 فرصت شغلی برای همدان یافت شد

شیپور
کار در باغ رستوران

همدان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
کارگر ساده

همدان

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام فروشنده

همدان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
نیازمند کارگر ساده

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
پیک موتوری رستوران مادرخوب

همدان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
فروشنده خانوم

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند راننده پایه یک

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
نیروی کار در فروشگاه مبل

همدان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
مانتو دوزی

همدان

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
رویه‌کوب‌مبل‌راحتی

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
کارگر برای بلوک زنی

همدان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
فروشنده بوفه

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند کارگر

همدان

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
آشپزی وانجام کارهای خانه

همدان

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

کاریابی های حضوری
پذیرش

همدان

حقوق:

مصوب وزارت کار

آروین پندار پایا بزرگترین هلدینگ تحقیقاتی و پژوهشی ایران با بیش از 20 نمایندگی در سطح کشور
جاب ویژن
کارمند اداری فروش

آروین پندار پایا بزرگترین هلدینگ تحقیقاتی و پژوهشی ایران با بیش از 20 نمایندگی در سطح کشور

همدان

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان