965 فرصت شغلی برای قزوین یافت شد

کاردان نوین بنیاد
جاب ویژن
کارگر تولید

کاردان نوین بنیاد

قزوین

حقوق:

6 - 5 میلیون تومان

آپوراک
جاب ویژن
کارشناس فروش تلفنی

قزوین

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

الماس فن آوران گیتی
جاب ویژن
تکنسین تاسیسات صنعتی

الماس فن آوران گیتی

قزوین

ای استخدام
شیپور
شیپور
شیپور
شیپور
سازمانی فعال در حوزه تولیدی / صنعتی
جاب ویژن
مسئول دفتر مدیریت

سازمانی فعال در حوزه تولیدی / صنعتی

قزوین

ای استخدام
استخدام ویزیتور حضوری غذایی با بیمه، بیمه تکمیلی، حقوق تا 14 میلیون و پاداش

استخدام توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا

قزوین

حقوق:

از 6.5 تا 14 میلیون تومان

ای استخدام
شیپور
چند خیاط خانم در محیطی کاملا زنانه حقوق ثابت

قزوین

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
کارگرحفار جهت نصب انشعابات اب

قزوین

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام نیرو جهت تایپ ویس های صوتی

قزوین

حقوق:

مطابق وزارت کار