965 فرصت شغلی برای قزوین یافت شد

نوآور ارتباط صنعت
جاب ویژن
کارشناس ارشد فروش سازمانی (B2B)

نوآور ارتباط صنعت

قزوین

هلدینگ های وب
جاب ویژن
سرپرست دفتر

هلدینگ های وب

قزوین

ای استخدام
شیپور
کارتایپ در منزل

قزوین

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کار اینترنتی غیر حضوری

قزوین

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

نوآور ارتباط صنعت
جاب ویژن
کارشناس تحقیق و توسعه

نوآور ارتباط صنعت

قزوین

کاریابی رساکار
جاب ویژن
حسابرس - آقا

قزوین

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان

هلدینگ های وب
جاب ویژن
کارشناس فروش و اداری

هلدینگ های وب

قزوین

صنایع فورج البرز
جاب ویژن
کارشناس مالی

صنایع فورج البرز

قزوین

شیپور
کارگر ساده

قزوین

حقوق:

مطابق وزارت کار

ای استخدام
استخدام کارشناس کنترل کیفی و کارشناس تولید در قزوین

استخدام صنایع سرما آفرین ایران

قزوین

ای استخدام
استخدام مهندس مکانیک و کارشناس برنامه ریزی در قزوین

استخدام صنایع سرما آفرین ایران

قزوین

شیپور
منشی خانم شرکت پخش مواد غذایی

قزوین

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

ای استخدام
ای استخدام
الواکالا
جاب ویژن
پشتیبان سایت - خانم

الواکالا

قزوین