833 فرصت شغلی برای قزوین یافت شد

ای استخدام
استخدام انباردار با بیمه در شرکت پودرهای میکرونیزه ایران در تاکستان

پودرهای میکرونیزه ایران

قزوین

حقوق:

از 6 تا 7 میلیون تومان

رامان فیدار سازه
جاب ویژن
سرپرست تولید

رامان فیدار سازه

قزوین

شیپور
پرستار کودک خانم نیازمندم

قزوین

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

بیمه پاسارگاد 5028
جاب ویژن
نماینده فروش بیمه زندگی

بیمه پاسارگاد 5028

قزوین

بیمه پاسارگاد 5028
جاب ویژن
نماینده فروش بیمه زندگی

بیمه پاسارگاد 5028

قزوین

شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
شرکت معتبر
ایران استخدام
استخدام کارگر ساده آقا برای یک شرکت در قزوین

شرکت معتبر

قزوین

حقوق:

حقوق توافقی