965 فرصت شغلی برای قزوین یافت شد

گروه صنعتی مکرر | Mokarrar Industrial Group
جابینجا
استخدام کارشناس برنامه‌ریزی (آقا-قزوین)

گروه صنعتی مکرر | Mokarrar Industrial Group

قزوین

حقوق:

توافقی

گروه صنعتی مکرر | Mokarrar Industrial Group
جابینجا
استخدام اپراتور تولید (آقا-قزوین)

گروه صنعتی مکرر | Mokarrar Industrial Group

قزوین

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند کارگر ساده و جوان

قزوین

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

همگام سرام
جاب ویژن
کارشناس معدن غیرفلزی

قزوین

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

تولیدی و بازرگانی هوا سلولز | Hava Cellulose Production And Trade Co
جابینجا
استخدام کارشناس فروش (خانم-تاکستان)

تولیدی و بازرگانی هوا سلولز | Hava Cellulose Production And Trade Co

قزوین

حقوق:

حقوق پایه (وزارت کار)

شیپور
به یک همکارجهت کارتابلوونمای ساختمان

قزوین

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

مواد مهندسی مکرر
جاب ویژن
اپراتور تولید - آقا

مواد مهندسی مکرر

قزوین

صنایع فورج البرز
جاب ویژن
تکنسین برق - آقا

صنایع فورج البرز

قزوین

ای استخدام
ای استخدام
ای استخدام
ای استخدام
شیپور
استخدام کارگر تولید

قزوین

حقوق:

مطابق وزارت کار

دوپلی کالر پارس
جاب ویژن
فروشنده و بازاریاب

دوپلی کالر پارس

قزوین

نوآور ارتباط صنعت
جاب ویژن
حسابدار صنعتی

نوآور ارتباط صنعت

قزوین

نوآور ارتباط صنعت
جاب ویژن
کارشناس مهندسی مکانیک

نوآور ارتباط صنعت

قزوین

مواد مهندسی مکرر
جاب ویژن
تکنسین برق - آقا

مواد مهندسی مکرر

قزوین

گروه صنعتی مکرر | Mokarrar Industrial Group
جابینجا
استخدام تکنسین برق (آقا-قزوین)

گروه صنعتی مکرر | Mokarrar Industrial Group

قزوین

حقوق:

توافقی