965 فرصت شغلی برای قزوین یافت شد

شیپور
مربی مهدکودک

قزوین

حقوق:

توافقی

شیپور
اشپزی و امور منزل

قزوین

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
اشپزی کار امور منزل

قزوین

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
ایران تلنت
Supervisor of Warehouse and Planning

رامونا سلامت

قزوین

حقوق:

42047975

شیپور
کارگر گیلاس چین

قزوین

حقوق:

توافقی

شیپور
فروش عسل کوهی

قزوین

حقوق:

توافقی

شیپور
راننده پایه سوم

قزوین

حقوق:

توافقی

شیپور
بیزیار
جاب ویژن
کارشناس منابع انسانی و اداری

بیزیار

قزوین

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

شیپور
رانند لودر

قزوین

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کارگر جهت بسته بندی قارچ در شرکت

قزوین

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
نیازمند کارمند فروش

قزوین

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

مهندسی سازه درمان آرا
جاب ویژن
سرپرست کارگاه ساختمانی

مهندسی سازه درمان آرا

قزوین

شیپور
بازاریاب و مسئول مذاکره

قزوین

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند کارگر بلوک زنی

قزوین

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
استخدام سرآشپز

قزوین

حقوق:

توافقی