929 فرصت شغلی برای قزوین یافت شد

شیپور
کارگر گچکار

قزوین

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام فروشنده در لوازم خانگی اسنوا

قزوین

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
اموزشگاه رانندگی مقدسی

قزوین

حقوق:

توافقی

شیپور
به تعداد خیاط بیرون برای شلوار بچگانه

قزوین

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

آپوراک
جاب ویژن
کارشناس فروش تلفنی

آپوراک

قزوین

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

نوآور ارتباط صنعت
جاب ویژن
کارشناس بهداشت حرفه ای (HSE) - خانم

نوآور ارتباط صنعت

قزوین

نوآور ارتباط صنعت
جاب ویژن
کارشناس ارشد فروش سازمانی (B2B)

نوآور ارتباط صنعت

قزوین

هلدینگ های وب
جاب ویژن
سرپرست دفتر

هلدینگ های وب

قزوین

ای استخدام
شیپور
کارتایپ در منزل

قزوین

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کار اینترنتی غیر حضوری

قزوین

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

نوآور ارتباط صنعت
جاب ویژن
کارشناس تحقیق و توسعه

نوآور ارتباط صنعت

قزوین

کاریابی رساکار
جاب ویژن
حسابرس - آقا

کاریابی رساکار

قزوین

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان

هلدینگ های وب
جاب ویژن
کارشناس فروش و اداری

هلدینگ های وب

قزوین

صنایع فورج البرز
جاب ویژن
کارشناس مالی

صنایع فورج البرز

قزوین

شیپور
کارگر ساده

قزوین

حقوق:

مطابق وزارت کار

ای استخدام
استخدام کارشناس کنترل کیفی و کارشناس تولید در قزوین

استخدام صنایع سرما آفرین ایران

قزوین