1507 فرصت شغلی برای فارس یافت شد

شیپور
فروشندگی جهت همکاری

فارس

حقوق:

توافقی

شیپور
به یک منشی نیازمندیم

فارس

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
نیازمند خانمی جهت نظافت و اشپزی

فارس

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
بازایابی اسانسور

فارس

حقوق:

توافقی

شیپور
بازاریاب تخصصی

فارس

حقوق:

توافقی

شیپور
کادر در منزل بدون هیچ هزینه ایی

فارس

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
نیازمند کارگر ساده

فارس

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام تایپیست کار در منزل

فارس

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام تایپیست مبتدی و حرفه ای

فارس

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
کسب درآمد با گوشی موبایل

فارس

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

آپوراک
جاب ویژن
کارشناس فروش تلفنی

آپوراک

فارس

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

بیمه پاسارگاد 5028
جاب ویژن
نماینده فروش

بیمه پاسارگاد 5028

فارس

بیمه پاسارگاد 5028
جاب ویژن
نماینده فروش

بیمه پاسارگاد 5028

فارس

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان

بیمه پاسارگاد 5028
جاب ویژن
نماینده فروش بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد 5028

فارس

حقوق:

5 - 4 میلیون تومان

شیپور
کار با گوشی در منزل

فارس

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام کارمند خانم

فارس

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا