3305 فرصت شغلی برای خراسان رضوی یافت شد

شیپور
شاگرد نوجوان

خراسان رضوی

حقوق:

توافقی

شیپور
نیروی فنی ماهر و نیمه ماهربرق و مکانیک

خراسان رضوی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
حسابدار خانم در محیط زنانه

خراسان رضوی

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
کار با گوشی در منزل

خراسان رضوی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

مهندسی تاسیسات و انرژی تامین
ایران استخدام
استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در خراسان رضوی

مهندسی تاسیسات و انرژی تامین

خراسان رضوی

حقوق:

حقوق توافقی

شیپور
خانم جهت کار در دفتر شرکت صنعتی

خراسان رضوی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
نیروی خانم برای امور منزل

خراسان رضوی

حقوق:

توافقی

شیپور
بازنشستگان ،کارمندان، دانشجویان، خانم های خانه دار

خراسان رضوی

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

راهنما(نیازمندی های همشهری)
ای استخدام
ای استخدام
ای استخدام
شیپور
طراح حرفه ای

خراسان رضوی

حقوق:

توافقی

ای استخدام
شیپور
استخدام نیروی مراقب سالمند درمنزل

خراسان رضوی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
دوست لباس عروسک

خراسان رضوی

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان