1699 فرصت شغلی برای آذربایجان شرقی یافت شد

شیپور
امور خدماتی و آشپزی

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
پرستار جهت نگهداری پیر زن

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام پیک موتوری

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
به کارشی کار نیازمندیم

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
خانم جهت صندوقداری

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
نیرو جهت چیدمان

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام ‌و جذب نیرو

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند پرستار خانم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کارگاه خشکبار

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

رسام پلیمر نامی
ایران استخدام
استخدام اپراتور تولید برای شرکت رسام پلیمر نامی در تبریز

رسام پلیمر نامی

آذربایجان شرقی

حقوق:

از ۷ میلیون تومان

شیپور
خانم به جهت راه اندازی کارگاه

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
نگهبان شب کارخانه (صوفیان)

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام کارگر بسته بندی در شبستر

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
جذب نیروی کار در نساجی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
جذب نیروی کار

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
منشی دور کاری شرکت فاطر نگین ایرانیان

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام پیک موتوری با موتور

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
کارمند دفتری در نمایندگی بیمه ایران

آذربایجان شرقی

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام خانم با حقوق عالی و تسویه هفتگی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان