1903 فرصت شغلی برای آذربایجان شرقی یافت شد

کاریابی های حضوری
متصدی بیمه

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
کارگر ساده تولید

آذربایجان شرقی

حقوق:

از حداقل حقوق تا 5 میلیون تومان

کاریابی های حضوری
منشی دفتر فروش

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
تراشکار

آذربایجان شرقی

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
جوشکار

آذربایجان شرقی

حقوق:

مصوب وزارت کار

کاریابی های حضوری
راننده گریدر

آذربایجان شرقی

حقوق:

از 7میلیون تومان تا 10میلیون تومان

کاریابی های حضوری
راننده بیل مکانیکی ویژه

آذربایجان شرقی

حقوق:

از 7میلیون تومان تا 10میلیون تومان

کاریابی های حضوری
راننده ماشین های سنگین - پایه یک 1

آذربایجان شرقی

حقوق:

از 7میلیون تومان تا 10میلیون تومان

شیپور
همکاری در دفتر مشاور املاک

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
راننده بلدوزر

آذربایجان شرقی

حقوق:

از 7میلیون تومان تا 10میلیون تومان

شیپور
کارگر ماهر

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

کاریابی های حضوری
حسابدار

آذربایجان شرقی

حقوق:

از حداقل حقوق تا 5 میلیون تومان

کاریابی های حضوری
نگهبان

آذربایجان شرقی

حقوق:

از حداقل حقوق تا 5 میلیون تومان

کاریابی های حضوری
سالن کار

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

کاریابی های حضوری
آشپز

آذربایجان شرقی

حقوق:

مصوب وزارت کار

انتشارات خیلی سبز
جاب ویژن
کارشناس بازاریابی و فروش

انتشارات خیلی سبز

آذربایجان شرقی

ای استخدام
ژاو صنعت ترک
ایران استخدام
استخدام چند ردیف شغلی برای شرکت ژاو صنعت ترک در تبریز

ژاو صنعت ترک

آذربایجان شرقی

حقوق:

حقوق توافقی

ژاو صنعت ترک
ایران استخدام
استخدام تراشکار ماهر آقا با بیمه در شرکت ژاو صنعت ترک

ژاو صنعت ترک

آذربایجان شرقی

حقوق:

از ۹ میلیون تومان

ژاو صنعت ترک
ایران استخدام
استخدام فرزکار دستی ماهر آقا در شرکت ژاو صنعت ترک

ژاو صنعت ترک

آذربایجان شرقی

حقوق:

از ۸ میلیون تومان