1740 فرصت شغلی برای آذربایجان شرقی یافت شد

شیپور
به یک شاگرد نیازمندیم

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
اتوکار ماهر

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
پرستار خانم نیازمندیم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
راننده پایه یک هستم

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام شاگرد نقاش اوتورنگ ماشین

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام نیروی فعال برای فروشگاه های زنجیره ای جانبو

آذربایجان شرقی

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
کار غیرحضوری

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
درامد آنلاین

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام کارگرساده

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
بلوک زنی کارگری

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
جذب روانشناس

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
بستان خیار

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
فروشنده لباس زیر 18 سال

آذربایجان شرقی

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
کار در جایگاه سی ان جی مراغه

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
راننده پخش پایه دو

آذربایجان شرقی

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
به یک راننده کمکی نیاز مند ایم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
رنگکاری مبلمان

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام کارمند با شرایط عالی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان