1903 فرصت شغلی برای آذربایجان شرقی یافت شد

شیپور
همکار خانم فروشنده

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
کسب کار اینترنتی بدون محدوده سنی

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
مراقبت از سالمند

آذربایجان شرقی

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
بافنده فرش 6 متری سنتی در منزل

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
راننده غلطک راهسازی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام اقا

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
یک نفر کارگر برای بلوک زنی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
به چند نفر خانم نیازمندیم

آذربایجان شرقی

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
شیپور
استخدام راننده پای 3

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
راننده پایه یکم

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
بازاریاب فروش محصولات گل قند

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
حسابدار شرکت بازرگانی در تبریز

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
وردست قنادی

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
به یک نفر جهت همکاری در بلوک زنی

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
کار در منزل با گوشی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
کارگر گاوداری

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
به تعدادی خانم نظافتچی نیازمندیم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان