1781 فرصت شغلی برای آذربایجان شرقی یافت شد

شیپور
ام دی اف فروشی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
همکار خانوم در اداره ی نیمه دولتی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام راننده سرویس مدرسه

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
نیازمند کارگر فنی در ماسه شویی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کارگر ماهر وبا سابقه سردخانه

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
خانم برای بسته بندی قطعات خودروی درشرکت

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام شاطر و کارگر در نانوایی

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
راننده زن برای سرویس بانوان

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
سیب چینی فوری

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
کارگر ساده جوشکاری

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
شیپور
همکار برای نان بربری

آذربایجان شرقی

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
سیب چین نیازمندیم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
فروشنده خانم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
خواهان سرویس مدرسه

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام چندنفر خانم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور