1866 فرصت شغلی برای آذربایجان شرقی یافت شد

شیپور
چرخکار واتوکار

آذربایجان شرقی

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

شیپور
همکاردفتربیمه

آذربایجان شرقی

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
شغل پاره وقت و اینترنتی

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
شیپور
دونفرباموتورپخش غذامحدوده بازاروشریعتی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
برق صنعتی و ساختمانی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
دنبال آدمین

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
مسئول دفتر و کارشناس فروش فوری

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
کارگر ساختمان هستم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
نیازمندراننده کمپرسی شش چرخ

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
مدرس انگلیسیUpper-intermediateوبالاتر فوری

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
به یک نفر آرماتور بند نیازمندیم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
پرستار کودک

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
استخدام بازاریاب در شرکت درنا

آذربایجان شرقی

حقوق:

مطابق وزارت کار

شیپور
کارگاه مبلمان سلطنتی و سفارشی

آذربایجان شرقی

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

شیپور
استخدام چند نفر نیروی خانم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

شیپور
به جند نفر نروی کار اشپز سالن کار فست فود کار نیازندیم

آذربایجان شرقی

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

شیپور
استخدام مکانیک و باطریساز

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی

شیپور
جذب تعدادی‌ نیرو جوان و با انگیزه

آذربایجان شرقی

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

شیپور
بازاریابی فروش شیرینی مخصوص چای

آذربایجان شرقی

حقوق:

توافقی