همراه اول
ایران تلنت
استخدام
Software Development Manager

همراه اول

تهران

حقوق:

45401200

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۸ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
۱)بررسی راه‌حل‌های آن و ارائه پیشنهادها براساس نیازهای سازمان. ۲)طراحی، توسعه و مستندسازی مشخصات محصول. ۳)مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت‌های تیم توسعه نرم‌افزار. ۴)توسعه محصول براساس ملاحظات امنیتی سازمان. ۵)اطمینان از کیفیت محصول. ۶)اولویت‌بندی فنی و تعهد به مهلت‌ها. ۷)ارائه گزارش مداوم به کارفرما براساس سرعت و مسیر مشخص‌شده.