دیوار
استخدام
مدیر مالی و حسابداری

آرژانتین

حقوق:

از ۲۰ تا ۲۳ تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سلام یک شرکت معتبر خدمات بندری واقع در بندر شهید رجایی(بندرعباس) با ۴۰۰ نیروی انسانی نیازمند مدیر مالی با شرایط زیر میباشد : شایستگی ها: حداقل ۳ سال سابقه مدیریت مرتبط فرآیندهای مالی و حسابداری - سطح مورد انتظار: عالی امور مالیاتی و تامین اجتماعی - سطح مورد انتظار: خوب مبانی صادرات و واردات - سطح مورد انتظار: متوسط امور مربوط به خزانه، دفاتر مالی، بهای تمام شده - سطح مورد انتظار: عالی حسابداری مدیریت - سطح مورد انتظار : عالی  وظایف: تهیه گزارشات مالی مدیریتی به مدیرعامل کنترل حساب های دریافتنی و پرداختنی و اموال شرکت  کنترل کلیه خرید، فروش مرتبط پیگیری مغایرت بر اساس تطبیق حساب ها کنترل و اصلاح فرایند های مالی شناسایی و کاهش ریسک های گردش کاری  به روز رسانی دفاتر و حسابها  جاری سازی بهای تمام شده (آنلاین) مدیریت و نظارت بر عملکرد همکاران واحد مالی و انبار (حقوق دریافتی ۲۰ تا ۲۲ میلیون + پاداش بهره وری +خودرو+پاداش مناسبتی(محل کار بندر شهید رجایی ۸صبح الی ۱۶) محل خدمت بندرشهید رجایی لطفا رزومه خود را از طریق برنامه دیوار ارسال نمایید.(تماس نگیرید)