گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس مرکز عملیات امنیت (ISMS)

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۰ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرح شغل :دارای ذهن خلاق و تحلیل گر کلیه اطلاعات حوزه امنیت شبکهآشنا به استانداردهای ISO 27001 ,ISO 9001 مسلط به مباحث سیستمی و فرایندی آشنا به مباحث شبکه و امنیت اطلاعاتمسلط به اصول مستند سازی منظم، متعهد، مسئولیت پذیر و پیگیرداشتن مدرک پیاده سازی یا ممیز داخلی مزیت محسوب می شودهمکاری در توسعه کمی و کیفی و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتدانش تخصصی و مهارتهای مورد نیاز:آشنا با استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات مانند ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301تسط بر ITILآشنایی با مفاهیم مرکز عملیات امنیت SOCتسلط به شبکه های کامپیوتری، تجهیزات شبکه، سرویس ها و پروتکل هانرم افزارهای مورد نیاز:گروه نرم افزارهای Office -  مدیریت پروژه