گلستان
جاب ویژن
استخدام
مدیر مالی و اداری

گلستان

جویبار

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مشارکت در تدوین استراتژی مالی سازمانمشارکت در فرآیند بودجه ریزی سازماننظارت بر اجرای استراتژی های مالی و اداری در سازمانمدیریت منابع مالی سازمانمدیریت ارتباط با ارگان های مالی و اداری( حسابرسی، بیمه، مالیات، بانک ها، اداره کار )بررسی و کنترل گزارشات و شاخص های مالی سازمانو...