کاریابی های حضوری
استخدام
حسابداری

بندرعباس

حقوق:

از حداقل حقوق تا 5 میلیون تومان

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۲۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابداری