شیپور
استخدام
همکار دورکاری

شیراز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۵ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یه همکار دورکار که دارای اینترنت و کامپیوتر باشه نیاز دارم.