راهنما(نیازمندی های همشهری)
استخدام
استخدام مدیر عامل

همه شهر ها

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۲ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
# مدیر عامل # * جهت مجتمع تجاری - سینمائی ( پردیس زندگی ) نیازمندیم . ( ساعت تماس 13 تا 19 ) 44019372