شیپور
استخدام
بازریابی پورسانتی

تبریز

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پورسانتی

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بازاریاب فروش با قیمت کارخونه