ایران پیام
جاب ویژن
استخدام
مدیر منابع انسانی - آقا

ایران پیام

ایرانشهر

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرکت حمل و نقل معتبری برای تکمیل کادر خود یک نفر (فقط آقا) در زمینه مدیر منابع انسانی، وارد به استراتژیهای مدیریت منابع انسانی و دارای روحیه کارتیمی استخدام می نماید. حقوق توافقی و بیمه تأمین اجتماعی
لطفا فقط (واجدین شرایط) شرح سوابق کاری (رزومه) خود را ارسال نمایند.