شیپور
استخدام
تدریس کنکور ارشد 1402

اصفهان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
دروس آمار ، تحقیق در عملیات ، ریاصیات، تیوری مدیریت و بازاریابی و کنترل تولید و موجودی و تیوری تصمیم و