رایانه خدمات امید
جاب ویژن
استخدام
مدیر بازرگانی - آقا

رایانه خدمات امید

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۶ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
آشنا با فرایند مدیریت زنجیره تامینمسلط بر فنون نگارش و نحوه تمدید و تنظیم قراردادهای بازرگانیمسلط بر دانش حقوق مالی و ضوابط و مقررات مربوطهتسلط بر مبنای علوم اقتصاد خرد و کلانآشنا به استاندارد ها و اصول مدیریتی نظارت بر اجرای صحیح و اثربخش مدیریتیبرنامه ریزی خرید و ارزیابی تامین کنندگانتسلط بر نحوه اجرای مناقصات