دیوار
استخدام
حسابدار

میدان ولیعصر

حقوق:

مطابق با وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابدار جهت کار در فروشگاه IT مرکز کامپیوتر ایران