شیپور
استخدام
کارآموز برق

اندیشه

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

کارآموزی

تاریخ:

۲۷ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تعدادی کارآموز برق و تاسیسات جهت کار در تهران منطقه چیتگر بصورت روزمزد نیازمندیم .سرویس ایاب و ذهاب از اندیشه برقرار میباشد.