شیپور
استخدام
کار حسابداری

خمین

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۳ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نیروی کار آقای جوان ،سربازی رفته باشد از نظر اخلاقی آدم سالمی باشد( تحقیق خواهد شد )به کارهای کامپیوتر و حسابداری هم آشنایی داشته باشد برای کار تمام وقت در مغازه نیازمندیم در ابتدای قرارداد حقوق طبق قانون کار و در صورت رضایت کار فرما ازایشان حتما حقوق افزایش خواهد یافت