پیشرو ایده های آراز
جاب ویژن
استخدام
کارشناس ارشد کنترل و مانیتورینگ (مدیریت پروژه)

پیشرو ایده های آراز

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۶ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
توانمندی­ های فنی:دارا بودن حداقل مدرک مهندسی برق گرایش الکترونیک، کنترل یا قدرت از دانشگاه های معتبرمسلط به مفاهیم برق ، کنترل و ابزار دقیقمسلط به مفاهیم و ساختار سیستم های کنترل و الگوریتم های کنترلیمسلط به مدارهای برق صنعتی ، کنترل و PLCمسلط به نرم افزار Step7 و WinCC در TIA زیمنستوانمندی ­های عمومی:تسلط به زبان انگلیسیآشنا به اصول و فنون مذاکره توانایی شرکت در جلسات فنی و مالیعلاقه مند به یادگیری و self motivateروحیه رهبری و مدیریت تیمنظم، صداقت و علاقمندیشرح وظایف:مدیریت و راهبری پروژه مدیریت تیم طراحی و تهیه مدارک فنی مهندسی (زبان فارسی و انگلیسی)شرکت در جلسات پروژه و رفع چالشهابررسی و مشاوره در مورد مدارک فنی مهندسیبرنامه نویسی و راه اندازی سیستم های برق، کنترل و مانیتورینگنظارت بر ساخت و مونتاژ تابلوهای برق و کنترل