همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارآموز طراحی و بهینه سازی رادیو"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
مدیریت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی و طراحی معماری شبکه و افزایش  پوشش دهی، ظرفیت ها تمامی نودهای شبکه رادیویی
اطمینان از عملکرد شبکه رادیویی همسو با روش های تعریف شده برای دستیابی به KPI ها از نظر کمی و کیفی
اطمینان از دستیابی به حاشیه ظرفیت شبکه رادیویی و اهداف عملکردی شبکه

 برخی از وظایف مورد انتظار:
جزیه و تحلیل ورودهای مربوط به سرویس های پوششی و هدف های تعیین شده ظرفیت شبکه
هماهنگی با واحد پیاده سازی شبکه(NI)  جهت امکان اجرای گسترده و موافقت با تاریخ های RFS مناسب (آماده برای سرویس).
فراهم کردن سیستم ظرفیتی لازم برای تاریخ های مورد نیاز RFS، بررسی کلی حاشیه ظرفیت که توسط راهنمای مهندسی رادیو اپراتور تعریف شده است.
بررسی و تأیید به موقع سایت منتخب بر اساس گزارش های بررسی سایت ها  از واحد NI ، و در صورت لزوم بررسی سایت های اضافی با توجه به دامنه کاری پروژه
تهیه، گردآوری و بروزرسانی  اسناد درخواست تغییر (Change Request) و پایگاه داده(databases)

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
مهارت های بهینه سازی رادیویی