شیپور
استخدام
سرایدار تمام وقت

تهران

حقوق:

۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۳۰ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سرایداری تمام وقت با منزل سرایداری حقوق 3 میلیون تعداد 40 واحد