شیپور
استخدام
پرستار خانم ،مهد کودک

مراغه

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۰۳ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک مربی خانم با روحیه شاد برای سرگرم کردن و بازی با بچه ها در ساعت 14:00تا22:00 با حقوق ماهانه 700ت نیاز داریم.